Zjistili jsme, že nejspíš pocházíš z Česka. Doporučujeme jít na Hellspy.cz

nezobrazovat 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
I&Q GROUP, Hellspy a Hosting Providers

V I&Q GROUP, spol. s.r.o., IČO: 27488268, so sídlom: Nepravidelná 329/9, 102 00 Praha-Štěrboholy (ďalej len „I&Q GROUP"), a Hellspy SE, IČO: 28504631, so sídlom: Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 (ďalej len „Hellspy"), a Hosting Providers spol. s r.o., IČO: 05725895, so sídlom: Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 (ďalej len „Hosting Providers"), venujeme ochrane údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme predávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

OBSAH

Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?
Aké osobné údaje spracovávame?
Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov
Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?"
Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?
Predávanie Vašich osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie
Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?
Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

A. Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?

My v I&Q GROUP, Hellspy a Hosting Providers (ďalej spoločne len „my") určujeme, za akým účelom a akými prostriedkami budú Vaše osobné údaje spracovávané, teda predovšetkým zhromažďované, zaznamenávané, triedené a poprípade sprístupnené, a tiež za riadne prevádzkovanie takého spracovania Vašich osobných údajov zodpovedáme.

Táto naša úloha vyplýva z nášho postavenia spoločných správcov osobných údajov (ďalej len „spoloční správcovia“), pretože na základe zmluvy spoločne prevádzkujeme internetové portály Hellshare.cz, Hellspy.cz, Hellshare.sk, Hellspy.sk, Stiahnito.sk (ďalej spoločne tiež len „internetové portály“ alebo „webové stránky“ a vykonávame tak spoločnú kontrolu nad spracovaním Vašich osobných údajov.

Na prevádzkovaní internetových portálov sa podieľame spoločne, pričom I&Q GROUP prevádzkuje internetový portál Hellshare.cz, Hellshare.sk a zaisťuje chod webu pre nahrávanie a sťahovanie dát, Hellspy prevádzkuje internetový portál Hellspy.cz, Hellspy.sk, Stiahnito.sk a zaisťuje prevádzku webu pre vyhľadávanie dát a Hosting Providers sa na prevádzke podieľa formou správy databázy Vašich údajov a správy serveru, na ktorom sú internetové portály.

Za spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedáme spoločne a svoje práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, ktoré Vám prináležia z titulu Vášho postavenia subjektu údajov, môžete vykonávať u ktoréhokoľvek zo spoločných správcov, teda ako u I&Q GROUP, Hellspy, alebo u Hosting Providers. Ďalej nás môžete tiež kedykoľvek kontaktovať s otázkou ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, a to spôsobom uvedeným v časti I. „Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?“. Do spracovania Vašich osobných údajov môžu byť zapojené ďalšie osoby vrátane správcov a spracovateľov osobných údajov, ktoré sú uvedené v časti F „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?“ .

B. Aké osobné údaje spracovávame?

Je pre nás dôležité, aby ste vedel/a, ako a na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame. V nasledovnej časti Vám priblížime, o aké osobné údaje ide, vrátane príkladov:

a) Kontaktné údaje

Hlavne poštová adresa, telefón alebo e-mail sú nevyhnutné na to, aby sme Vám boli schopní našu komunikáciu doručiť. Inak by ste sa nemusel/a o našej ponuke dozvedieť. Hlavne poštová adresa, telefón alebo e-mail sú nevyhnutné na to, aby sme Vám boli schopní našu komunikáciu doručiť. Inak by ste sa nemusel/a dozvedieť o našej ponuke.

b) Identifikačné údaje

Predovšetkým meno, priezvisko, dátum narodenia, užívateľské meno a heslo, prípadne IČO a adresa podnikania sú pre nás dôležité, aby sme mali istotu, že kontaktujeme skutočne tú správnu osobu. Navyše by sme Vás radi oslovovali Vašim menom.

c) Údaje o používaní webových stránok

Používaním prostredia internetu a návštevou webových stránok Hellshare.cz, alebo Hellspy.cz automaticky odosielate IP adresu svojho zariadenia. Vieme teda detegovať číslo siete a podsiete, v ktorej sa nachádza Vaše zariadenie. Ak ste v prehliadači povolil/a ukladanie tzv. cookies, ich prostredníctvom k nám posielate ďalšie informácie, napríklad o stránkach, ktoré navštevujete, o užívateľských predvoľbách na Vašom počítači. Viac informácií o používaní cookies nájdete v časti D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov".

Z logov, kde sa tiež z bezpečnostných dôvodov zaznamenávajú informácie o Vašej aktivite na webových stránkach, vieme odčítať dĺžku jedného prihlásenia, úkony, ktoré ste na webových stránkach robil/a, a tiež informácie o údajoch vyplnených do formulárov. Pre optimálne zobrazenie našich webových stránok a služieb využívame informáciu o Vašom operačnom systéme (napríklad Windows alebo macOS), jeho verziu a technické dáta o zariadeniach, z ktorých sa prihlasujete (napríklad typ Vášho smartfónu). To nám pomáha neustále vylepšovať naše služby a prispôsobovať ich Vaším technickým možnostiam. Viac informácií nájdete v časti C „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov“.

d) Informácie o využívaní produktov a služieb

Pre lepšie cielenie v našich kampaniach využívame informácie o tom, aké služby čerpáte, s akými podmienkami, či ich stále využívate alebo ste ich zrušil/a. Vieme, ako často sa prihlasujete do svojho užívateľského účtu, a či ste v jeho prostredí vykonal/a nejakú akciu alebo ste sa po chvíli odhlásil/a. Pre vylepšenie našich služieb tiež využívame informácie z našich prieskumov a užívateľského testovania.

e) Informácie o interakciách s nami

Aby sme predišli tomu, že Vás budeme kontaktovať viackrát z rovnakého dôvodu, zaznamenávame si informácie o kontaktoch medzi Vami a nami. Ide hlavne o údaje, ako je dátum (prípadne čas) kontaktu, jeho dôvod a či ste kontakt inicioval/a Vy sám/sama alebo my. Týka sa to kontaktov cez všetky kanály, hlavne cez telefón, chat, poštu, e-mail alebo cez internetovú či mobilnú aplikáciu, GoogleID alebo AppleID. Je to z toho dôvodu, aby sme Vám ponuku, ktorá Vás neoslovila, neponúkali znovu a lepšie sa tak orientovali vo Vašich potrebách.

f) Transakčné údaje

Hlavne sa jedná o číslo účtu, meno majiteľa účtu, čas a výšku zrealizovanej platby. Tieto údaje potrebujeme, aby sme Vám boli schopní v prípade Vašej účasti v partnerskom programe zasielať peniaze za odkúpené kredity, prípadne evidujeme údaje v súvislosti s prijatými platbami od Vás, ako užívateľov našich webových stránok.

g) Informácie z prieskumov a užívateľského testovania

Keď pripravujeme nové služby alebo chceme poznať názor na naše existujúce služby a reklamy alebo chceme zistiť, aké služby by sa páčili, pýtame sa priamo Vás, našich užívateľov, v rôznych výskumoch. Pri vývoji nových služieb realizujeme tzv. užívateľské testovanie. Tieto testy nám umožňujú zistiť, či je aplikácia nielen páčivá, ale že je tiež jednoducho ovládateľná.

Osobné údaje, ktoré spracovávame, pochádzajú predovšetkým od Vás samých, a to Vašim používaním internetových stránok, našich služieb a našej komunikácie s Vami. Osobné údaje priamo od Vás získavame tiež sledovaním Vášho správania sa na našich internetových portáloch.

Ďalšie osobné údaje získavame v rámci našej činnosti, pričom sa jedná hlavne o odvodené údaje z Vami poskytnutých údajov.

Ďalšie osobné údaje môžeme získavať od našich partnerov, ktorí pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje podľa našich pokynov a za nami stanovenými účelmi a sú teda vo vzťahu k nám spracovateľmi osobných údajov a/alebo našich partnerov, ktorí sú správcami osobných údajov. Viac o spracovateľoch a správcoch osobných údajov nájdete v časti E „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?“

C. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov

Ak navštívite naše webové stránky, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory, tzv. cookies. Cookie je malý súbor, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity v priebehu prehliadania našich stránok od chvíle, kedy otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, keď ho zavriete. Vo chvíli, keď zavriete okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookies vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa Vám nezmazali nazbierané kredity, aby sme si mohli zapamätať Vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať Vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu Vám máme zobraziť, pokiaľ web ponúka v danej chvíli viaceré varianty;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, poprípade či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil Vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná miesto Vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Také cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do Vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z našich webových stránok, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť našich webových stránok, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať Vám rôzne varianty našich webových stránok, pokiaľ testujeme nové funkcionality;
  • prispôsobovať pre Vás obsah našich webových stránok;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
  • na zber údajov o Vašom správaní na našich webových stránkach a na ďalších webových stránkach;
  • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, než sú naše webové stránky;
  • na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zaistenie funkcií ako je tlačidlo „Páči sa mi to“ a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než sú naše webové stránky.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než sú naše webové stránky, tiež predávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na našich webových stránkach. Takým partnerom však nepredávame Vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti E „Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?“ .

S Vaším súhlasom udeleným pre účely podľa písm. b) „Podpora a propagácia našich služieb produktov a služieb našich partnerov, vrátane profilovania a príprava anonymných analýz o zákazníckom správaní“ (viď. nižšie) využívame cookies tretích strán pri predávaní Vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcii v sekcii [Nastavenia cookies a súvisiace spracovanie].

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najdlhšie 3 mesiacov, resp. v prípade cookies do doby vypršania ich platnosti či ich odstránenia z Vášho zariadenia. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Údaje o Vašom správaní na našich webových stránkach nezískavame len z cookies. Dopĺňame ich tiež o nasledovné údaje:

 • IP adresa Vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v miestnej sieti),
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše webové stránky ;
 • záznamy o dátovej komunikácii medzi Vaším zariadením a našimi webovými stránkami. .

D. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účel a v rôznom rozsahu buď:

 • bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu či z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • na základe Vášho súhlasu, pokiaľ Vás oň požiadame.

Aké spracovania môžeme realizovať bez Vášho súhlasu, závisí na tom, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevník webových stránok alebo sa zaregistrujete a či nám udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre konkrétne vymedzené účely.

V prípade, že sa zaregistrujete, spracovávame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu či z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo tiež na základe Vášho súhlasu, ktorý ste udelil/a pre niektorý z konkrétne stanovených účelov spracovania.

Bez Vášho súhlasu spracovávame osobné údaje za nasledovnými účelmi:

a) Zaistenie našich služieb pre Vás
také spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami. Pokiaľ si totiž vytvoríte účet na našich webových stránkach, spracovávame Vaše údaje v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, d, e, f, na základe plnenia zmluvy s Vami, aby sme mohli viesť Váš užívateľský účet, a Vy ste mohol/mohla užívať naše služby. Zmluva (resp. náš zmluvný vzťah s Vami), o ktorú sa spracovanie opiera, vzniká vytvorením Vášho účtu (Všeobecné podmienky webu Hellspy.cz dostupné na: http://www.hellspy.cz/terms-and-conditions, Všeobecné podmienky webu Hellshare.cz dostupné na: http://www.hellshare.cz/podminky-pouziti-sluzby, Všeobecné podmienky webu Hellspy.sk dostupné na: http://www.hellspy.sk/terms-and-conditions, Všeobecné podmienky webu Hellshare.sk dostupné na: http://www.hellshare.sk/podminky-pouziti-sluzby, Všeobecné podmienky webu Stiahnito.sk dostupné na: http://www.stiahnito.sk/terms-and-conditions. Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a Vášho užívania a čerpania našich služieb, nutných k realizácii potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.

b) Našej ochrany pred neoprávneným využívaním našich služieb a ochrany pred protiprávnym jednaním
Také spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, e, f, je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana pred neoprávneným využívaním našich služieb a ochrana pred protiprávnym jednaním. Typicky sa jedná o údaje, slúžiace na zaistenie bezpečného používania našich produktov a služieb, riadenie našich rizík, predchádzanie a vyhodnocovanie možných podvodných jednaní apod. Pre tento účel Vaše osobní údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťah. teda po dobu vašej účasti, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a Vášho užívania a čerpania našich služieb, nutných k realizácii potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov pola platnej a účinnej právnej úpravy.

c) Vylepšenie našich služieb na základe ich používania
Ak si vytvoríte účet na našich webových stránkach, spracovávame Vaše údaje v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami c, d, e, f, g tiež na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je vylepšovanie našich služieb na základe ich používania Vami a optimalizácia ponúk a funkcií v rámci našich webových stránok a v našej mobilnej aplikácii Hellspy. Na základe informácií získaných z uvedených osobných údajov, hlavne z informácií o Vašej spokojnosti s našimi službami, pre Vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa Vám u nás súťažilo ešte lepšie. Pre tento účel Vaše údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a Vašej účasti a čerpaní našich služieb, nutných k realizácii potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.

d) Našej internej evidencie a ochrany našich práv a záujmov
Také spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, c, d, e, f, je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, a to konkrétne ochrany našich práv a záujmov (t.j. právnych nárokov), ktorými sú vedenie našej vnútornej evidencie a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania premlčacej doby, vrátane doby pokrývajúcej jej prípadného zastavenia či prerušenia, typicky však nie dlhšie než 16 rokov po ukončení Vašej účasti a čerpaní našich služieb. V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného jednania spracovávame vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu tiež po celú dobu takých jednaní z dôvodu výkonu a/ alebo obhajoby našich právnych nárokov.

e) Podpory a propagácie našich služieb
Za týmto účelom spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu v rozsahu uvedenom v časti B po písmenami a, b, c, d, e, f, g. Vaše osobné údaje takto spracovávame napríklad v rámci prieskumu spokojnosti, pripomienok životného jubilea a pri príprave a zasielaní našich obchodných/ marketingových oznámení o nami ponúkanom tovare či službách a optimalizácii ponúk priamo na našich webových stránkach. Informácie o využívaní našich produktov a služieb nám predovšetkým pomáhajú sledovať a neustále vylepšovať ich kvalitu a udržať si priazeň svojich užívateľov. Nechceme Vás obťažovať zbytočnou a nevhodnou komunikáciou, preto zhromažďované osobné údaje využívame na to, aby sme lepšie spoznali Vaše potreby a boli im schopní ponúknuť vhodné riešenie. Uvedeným marketingovým/ obchodným oznámením tak môže byť napr. ponuka účasti v spotrebiteľských súťažiach, alebo ponuka tovaru a služieb. Na komunikáciu s Vami využívame široké spektrum kanálov, hlavne klasickú poštu, e-mail, SMS správy a push-notifikácie, ale tiež aj napr. vyskakovacie okná na našich webových stránkach. Zasielaním obchodných/ marketingových správ, ktoré sú Vám zasielané elektronicky prostredníctvom e-mailu a SMS, môžete kedykoľvek zrušiť a ich ďalšie zasielanie zakázať, a to cez odkaz uvedený v každom takto zaslanom oznámení. V takom prípade Vám už nebudú obchodné/ marketingové oznámenia naďalej zasielané. Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a Vašej účasti a čerpaní našich služieb, nutných k realizácii potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.

f) Plnenie našich zákonných povinností.
Spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v časti B pod písmenami a, b, f je tiež nevyhnutné pre splnenie našich právnych (zákonných) povinností. Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Jedná sa o údaje, ktoré primárne musíme zbierať, vyhodnocovať a uchovávať po stanovenú dobu, pretože ide o plnenie našej zákonnej povinnosti. Jedná sa napr. o archivačnú povinnosť podľa rôznych zákonov regulujúcich oblasť nášho podnikania. Pre tieto účely osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

E. Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?

Všetky uvedené osobné údaje spracovávame my ako spoloční správcovia (viď. časť A „Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?“). To znamená, že my určujeme, za akým účelom a akými prostriedkami budú Vaše údaje spracovávané, teda predovšetkým zhromaždené, zaznamenané, triedené a poprípade sprístupnené, a tiež za riadne vykonávanie takého spracovania Vašich osobných údajov zodpovedáme.

Vaše osobné údaje môžeme predávať, na základe Vášho súhlasu, tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 • v súvislosti s plnením zmluvy s Vami našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú,
 • na základe Vášho súhlasu.

Pre spracovanie osobných údajov taktiež využívame služieb ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú len podľa našich pokynov a pre účely, ktoré sú popísané v časti D „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?“ Takými spracovateľmi sú :
a) poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako sú Amazon Web Services, SuperNetwork s.r.o., Creative Developers spol. s r.o., a ďalší.
b) prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Facebook, Inc, Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizácii obsahu a ponúk pre Vás;
c) prevádzkovatelia emailových marketingových kampaní, ako je spoločnosť Mailkit s.r.o., IČO: 264 49 901

F. Predanie Vašich osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie

V rámci predania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti E „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?“, Vás uisťujeme, že Vaše údaje nepredávame do tretích krajín mimo Európsku úniu.

G. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte aj Vy pri spracovaní osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

a)Odvolanie súhlasu

Všetky súhlasy, ktoré získavame, sú úplne dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť.

Neudelenie alebo odvolanie súhlasu pre niektorý zo zhora uvedených účelov v časti D „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? však nebude mať vplyv na možnosť zasielania našich obchodných/ marketingových oznámení v súlade s naším oprávneným záujmom (viď. zhora uvedený účel „Podpora a propagácia našich služieb“).

Vo všetkých prípadoch spracovania založených na súhlase ho môžete odvolať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@hellspy.cz. Odvolanie je nutné odoslať z Vášho registračného emailu, aby sme mohli overiť, že ste to naozaj Vy.

Ak odvoláte súhlas u I&Q GROUP, Hellspy nebo u Hosting Providers, bude sa toto odvolanie vzťahovať aj na ďalších spoločných správcov (tj. I&Q GROUP, Hellspy či Hosting Providers). Ustanovenie predchádzajúcej vety znamená, že I&Q GROUP, Hellspy ani Hosting Providers nebudú po okamihu odvolania súhlasu spracovávať Vaše osobné údaje pre účely vo Vami udelenom (a následne odvolanom) súhlase.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.

b) Právo na prístup.

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov". Ak si však nie ste istý, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané a ak to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

c) Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich cez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

d) Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, k spracovaniu ktorých je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (viď. nižšie časť pod písm. g) „Právo vzniesť námietku proti spracovaniu“) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my uznáme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme, alebo
 • domnievate sa, že nami realizované spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov (viď. časť D „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?“).

e) Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov, a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • Vaše osobné údaje spracovávame bez zbytočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať len ich obmedzenie (napr. pokiaľ očakávate, že by ste nám v budúcnosti také údaje aj tak poskytol/poskytla); );
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zhora uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre učenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v tejto časti pod písm. g) „Právo vzniesť námietku proti spracovaniu“). Po dobu, po ktorú prešetrujeme, či je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

f) Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobnú údaje, ktoré ste nám Vy sám/sama poskytol/poskytla a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy (viď. časť D „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?“). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať len o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

g) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (viď. časť D „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?“). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak učiníme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. Námietku môžete podať proti spracovaniu za nasledovnými účelmi: Našej ochrane pred neoprávneným užitím našich služieb a ochrany pred protiprávnym jednaním, Vylepšenie našich služieb na základe ich používania, Našej internej evidencie a ochrany našich práv a záujmov, Podpory a propagácie našich služieb, Prípravy anonymizovaných analýz pre našich partnerov.

h) Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedený spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť predovšetkým v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nám realizovanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

H. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už sa jedná o otázku, uplatnenie právam podanie sťažnosti alebo čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše zákaznícke centrum dostupné na adrese info@hellspy.cz. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, hlavne z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás samozrejme budeme informovať.

Formuláre pre uplatnenie práva
Aby sme Vám ešte viac uľahčili uplatnenie Vašich práv, môžete využiť formuláre, ktoré sú dostupné na adrese https://www.hellspy.sk/contact .

Soubor se brzy začne stahovat